Załącznik 5
TYPY PODKŁADÓW, PODROZJAZDNIC I MOSTOWNIC ORAZ ICH CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1. Podkłady, podrozjazdnice i mostownice drewniane

1) Podkłady drewniane z uwagi na kształt przekroju poprzecznego dzieli się na belkowe i obłe. Podstawowe wymiary podkładów przedstawia rys 1, a dopuszczalne odchyłki w tablicy 1.

a) podkłady belkowe

typ IB typ IIB typ iiib
zal5-1.jpg zal5-2.jpg zal5-3.jpg
Długość: 2600 mm
Objętość:0,0962 m3
Pow.przek. 370 cm2
Mom. bezwł. 6493 cm4
Wsk. wytrz. 892 cm3
Długość: 2600 mm
Objętość: 0,0894 m3
Pow.przek. 344 cm2
Mom. bezwł. 6099 cm4
Wsk. wytrz. 783 cm3
Długość: 2500 mm
Objętość:0,077 m3
Pow.przek. 308 cm2
Mom. bezwł. 4711 cm4
Wsk. wytrz. 647 cm3

b) podkłady obłe

typ IIO typ IIIO typ IVO
zal5-4.jpg zal5-5.jpg zal5-6.jpg
Długość: 2600 mm
Objętość: 0,0923 m3
Pow.przek. 355 cm2
Mom. bezwł. 6210 cm4
Wsk. wytrz. 788 cm3
Długość: 2500 mm
Objętość: 0,0755 m3
Pow.przek. 302 cm2
Mom. bezwł. 4741 cm4
Wsk. wytrz. 644 cm3
Długość: 2500 mm
Objętość: 0,0730 m3
Pow.przek. 292 cm2
Mom. bezwł. 4526 cm4
Wsk. wytrz. 621 cm3

Rys. 1
Typy podkładów drewnianych

Tablica 1
Tolerancje wymiarów nominalnych

  Tolerancje [mm]
Wymiar W miej scach podparcia szyn Poza miejscem podparcia szyn
Długość +30 -30
Wysokość +3 -0 +3 -5
Wysokość boków (w podkładach belkowych) +3 -0 +3 -20
Szerokość powierzchni górnej +5 -0 +20 -20
Szerokość płaszczyzny dolnej +5 -0 +20 -10

2) Podrozjazdnice drewniane

Na liniach kolejowych stosowane są dwa typy podrozjazdnic drewnianych: IB oraz II O. Wymiary podrozjazdnic podano na rys.2

Odchyłki w wymiarze długości ? 20 mm, pozostałe odchyłki wymiarowe podrozjazdnic w/g tabl.l .

TypIB Typ IIO
zal5-7.jpg zal5-8.jpg
długość:2200 do 8000 mm ze stopniowaniem
co 100 mm dobór wg typu rozjazdów
objętość 1 m: 0,0402 m3
długość:2200 do 6200 mm ze stopniowaniem
co 100 mm dobór wg typu rozjazdów
objętość 1 m: 0,035 m3

Rys. 2
Typy podrozjazdnic drewnianych


3) Mostownice

Mostownice z uwagi na wielkość przekroju poprzecznego wykonywane są zasadniczo w trzech typach, które przedstawione są na rys. 3

Typ I Typ II Typ III
zal5-9.jpg zal5-10.jpg zal5-11.jpg
długość: 2500mm
objętość: 0,132 m3
długość: 2700mm
objętość: 0,175 m3
długość: 3000mm
objętość: 0,234m3

Rys. 3
Typy mostownic


2. Podkłady i podrozjazdnice strunobetonowe

1) Podkłady strunobetonowe

Podkłady strunobetonowe przystosowane do przytwierdzeń typu K posiadają wbudowane dyble do wkrętów. Na rys. 4 przedstawiono podstawowy typ tego rodzaju podkładu, a wtabl. 2 dopuszczalne odchyłki wymiarowe. Podkłady strunobetonowe przystosowane do przytwierdzeń typu SB posiadają wbudowane kotwy do mocowania sprężyny. Na rys. 5 przedstawiono podstawowy typ tego rodzaju podkładu, a w tabl. 3 dopuszczalne odchyłki wymiarowe.

zal5-12.jpg
zal5-13.jpg

Rys. 4
Podkład strunobetonowy INBK 7 przystosowany do przymocowania typu K Wymiary dotyczą szyn UIC60(60E1), w nawiasach podano wartości dla szyn S49 (49E1)

Tablica 2
Tolerancje wymiarów podstawowych w podkładach strunobetonowych przystosowanych do przytwierdzeń typu K [mm]

Wymiar Dopuszczalne odchyłki
Długość ?30
szerokość: - w płaszczyźnie dolnej - w płaszczyźnie górnej +10, -3 ?3
Wysokość +10,-3
pochylenie powierzchni podparcia szyny ?1:200
rozmieszczenie dybli w przekroju poprzecznym ?2
rozmieszczenie dybli w przekroju podłużnym: - pod podkładką - odległość wewnętrznego dybla od osi podkładu ?2 ?1,5
wgłębienia i wypukłości w miejscach przytwierdzenia podkładek ? 1
odległość spirali wokółdyblowej od górnej powierzchni podkładu (20 mm) ?5

zal5-14.jpg

Rys. 5
Podkład strunobetonowy PS- 94 przystosowany do przytwierdzenia sprężystego SB
Wymiary dotyczą szyn UIC60(60E1), w nawiasach podano wartości dla szyn S49(49E1)

Tablica 3
Tolerancje wymiarów podstawowych w podkładach strunobetonowych przystosowanych do przytwierdzeń typu SB [mm]

Wymiar Dopuszczalne odchyłki [mm]
długość całkowita ?10
Szerokość:
- w płaszczyźnie dolnej części podszynowej
- w płaszczyźnie górnej części podszynowej
- w płaszczyźnie dolnej części środkowej
- w płaszczyźnie dolnej części środkowej

+5,-3
+5,-3
+5,-3
+5,-3
wysokość podkładu:
-pod szyną
- w części środkowej

+5,-3
+5,-3
odległości pomiędzy kotwami:
- między skrajnymi kotwami na podkładzie
- między kotwami pod jedną szynę
- między skrajną kotwą a końcem podkładu

+2,-1
?1
?8

2) Podrozjazdnice strunobetonowe

Podrozjazdnice strunobetonowe produkuje się w kompletach (doborach), w skład którego wchodzą podrozjazdnice o różnej długości i rozstawie dybli dostosowanych do określonych typów rozjazdów.
Podrozjazdnice powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującą dokumentacją technologiczną i aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru.


3.  Szczegółowe wymagania dotyczące podkładów, podrozjazdnic i mostownic określają właściwe normy oraz warunki techniczne.


4. Rozmieszczenie podkładów w torze

Tablica 4
Rozmieszczenie podkładów w torze

Klasa toru Długość szyny [m] Rozstaw podkładów w [m] Liczba podkładów
Przystykowe w torach klasycznych i stykach toru bezstykowego Na przęśle Na przęśle w torze klasycznym Na 1 km toru bezstykowego
a b c d
0, 1, 3,4,5 25 0,298 0,550 0,550 0,600 43 1720
30 0,605 0,600 0,600 51 1700
2,3,5 25 0,550 0,605 0,650 40 1600
30 0,525 0,530 0,650 48 1600
2, 3, 4, 5 25 0,655 0,700 0,700 37 1480
30 0,705 0,700 0,700 44 1466
3,5 25 0,630 0,700 0,750 35 1400
30 0,600 0,605 0,750 42 1400
3,4, 25 0,670 0,735 0,800 33 1320
30 0,705 0,800 0,800 39 1300
5 25 0,730 0,850 0,850 31 1240
30 0,730 0,800 0,850 37 1233

Oznaczenia: a, b, c, d - na schemacie poniżej:

zal5-15.jpg