Załącznik nr 1
PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE W SPÓŁCE ZWIĄZANE Z POSTANOWIENIAMI INSTRUKCJI Ct-3

1. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. nr 86 poz. 789 wraz z późniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122 poz. 1321 wraz z późniejszymi zmianami),

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. nr 212 poz. 1771),

4. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie rejestru oznakowania pojazdów kolejowych (Dz. U. nr 105 poz. 713),

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2003 r. w sprawie wykazu typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, na które wydawane są świadectwa dopuszczenia dc eksploatacji (Dz. U. nr 175 poz. 1706),

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych dc prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego (Dz. U. nr 103 poz 1090),

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych (Dz. U. nr 37 poz. 330 ),

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. nr 172 poz. 1444 ),

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie katastrof wypadków kolejowych (Dz. U. nr 126 poz. 1056),

10. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie rodzaju warunków przewozu rzeczy mogących powodować trudności transportowe przewozie koleją (Dz. U. nr 108 poz. 746),

11. Instrukcja obsługi i utrzymania w eksploatacji hamulców taboru kolejowego - Cw 1,

12. Instrukcja pomiarów i oceny technicznej zestawów kołowych pojazdów trakcyjnych -Ct 4 (po przyjęciu do stosowania przez Zarząd Spółki),

13. Instrukcja dla maszynisty pojazdu trakcyjnego - Ct 1,

14. Instrukcja dla pomocnika maszynisty pojazdu trakcyjnego - Ct 2,

15. Instrukcja o postępowaniu w sprawach wypadków kolejowych i incydentów kolejowych -Cbr-1.